Kompanjonsavtal

Ett kompanjonsavtal är ett avtal mellan delägare i ett bolag. Det finns till för att definiera varje delägares rättigheter och skyldigheter i företaget. Tydliga regler lägger grunden för ett gott och långvarigt samarbete mellan er som investerat i bolaget. 

I denna artikel går vi igenom vad ett kompanjonavtal är, varför det behövs, vad som kan ingå och hur det fungerar i olika företagsformer.

Vad är ett kompanjonsavtal?

Kompanjonsavtal är ett skriftligt och juridiskt bindande ägaravtal mellan delägare i ett bolag. Det definierar vilka skyldigheter och rättigheter varje delägare har i företaget. Det är ingen offentlig handling utan kan vara sekretessbelagt.

Termen kompanjonavtal används för alla bolagsformer, men används ofta synonymt med aktieägaravtal. Även partneravtal används ibland.

Egentligen finns flera typer av kompanjonsavtal:

 • Aktieägaravtal: Mellan delägare i ett aktiebolag (AB). Läs mer om aktieägaravtal.
 • Handelsbolagsavatal: För bolagsmän/delägare i handelsbolag.
 • Kommanditbolagsavtal: För kommanditdelägare och komplementär i kommanditbolag.

Stora delar av avtalet kan i princip vara snarlik oavsett bolagsform. Men delägare i handelsbolag och komplementärer i kommanditbolag har nytta av extra specifika avtalsvillkor då de har personligt betalningsansvar och det saknas bolagsordning (se nedan).

För enskild näringsverksamhet finns inga kompanjonsavtal eftersom denna typ av företag endast kan ha en ägare (ägarskapet är kopplat till en privatperson). Ekonomisk förening och ideell förening har istället stadgar.

Varför behövs ett kompanjonsavtal?

Kompanjonsavtal behövs för att bestämma vilka regler som gäller mellan delägarna i bolaget, både skyldigheter och rättigheter.

Här är exempel på några av de främsta frågorna som ett kompanjonavtal kan ge svar på:

 • Vad gäller om någon vill sälja bolagsandelar till utomstående?
 • Ska delägandet vara enskild egendom?
 • Vad händer om någon av delägarna dör?
 • Vad händer vid skilsmässa?
 • Vad gör ni om någon blir långtidssjukskriven?
 • Vad händer om någon av er går i personlig konkurs?
 • Hur ska ni finansiera bolaget? Har delägarna skyldighet att bidra med extra kapital?
 • Vad ska ni göra med vinsten?
 • Hur hanterar ni skulder?
 • Vad gör ni om bolaget får finansiella problem? När ska det avvecklas?
 • Vad gör ni om det blir aktuellt att ta in nya delägare?
 • Hur ska bolaget styras och hur fattas beslut?
 • Får delägare engagera sig i konkurrerande verksamhet?
 • Vem ansvarar för vad?
 • Vilka incitament skapar ni för delägarna i bolaget?
 • Hur löser ni eventuella tvister eller avtalsbrott?

Som du märker finns det en hel del frågor som förtjänar ett svar. Ju tydligare desto bättre. Samtidigt är det bra om avtalet kan vara ”lagom” detaljerat så att det inte blir en snårskog av regler som inte går att tillämpa i praktiken. En jurist kan hjälpa er med detta.

Använda mall för kompanjonsavtal?

Varje företag är unikt och det finns därför inte ett exempel eller mall på kompanjonsavtal som fungerar för alla bolag. Det går att använda en mall, gratis om man så vill, men det finns stor risk att man förbiser viktiga aspekter.

Det bästa är att anlita en jurist för att få hjälp att författa ett juridiskt korrekt avtal.

Extra viktigt med kompanjonsavtal i kommanditbolag och handelsbolag

Det är alltid bra att upprätta ett kompanjonsavtal – oavsett företagsform. Men för just kommanditbolag och handelsbolag är det extra viktigt.

I handelsbolag är bolagsmännen dels personligt betalningsansvariga för bolagets skulder. Dels har de solidariskt ansvar. Det betyder att en av delägarna kan tvingas betala alla skulder om andra delägare inte har möjlighet.

Varje delägare är därmed mycket mer ”utsatt” gentemot verksamheten och varandra jämfört med i ett aktiebolag där ansvaret begränsas till investerat kapital.

I kommanditbolag har kommanditdelägarna begränsat ansvar men den eller de som är så kallad komplementär har obegränsat ansvar.

Till skillnad från aktiebolag finns ingen bolagsordning i vare sig handelsbolag eller kommanditbolag. Reglerna i bolaget och vad som gäller mellan delägarna regleras istället via avtal.

 • Arbetstider
 • Arbetsfördelning
 • Hur vinsten ska fördelas
 • Hur eventuell förlust ska hanteras
 • Uttag
 • Eventuella förmåner
 • Ränta på kapital som sätts in
 • Vad som gäller kring säkerhet för lån
 • Hur generationsskifte ska gå till i familjeföretag
 • Hur nya delägare kan ansluta sig till bolaget
 • Enligt vilken metod företaget ska värderas
 • Vad som gäller om en delägare vill dra sig ur
 • Vad som gäller vid bodelning i samband med delägares skilsmässa eller dödsfall
 • Om någon blir sjuk
 • Försäkringar

Även i så kallade ”enkla bolag” kan det vara på sin plats att upprätta ett skriftligt kompanjonavtal för att förhindra missförstånd mellan bolagsmännen.

Ta hjälp av en jurist för att skriva kompanjonavtal

JuristMatch hjälper dig att hitta en duktig jurist med expertis inom kompanjonsavtal. Anmäl dig nu så får du svar oftast redan inom 24 timmar på vardagar.