Generationsskifte

Ett generationsskifte handlar ofta om att företag, familjeföretag, lantbruk, skogsfastighet eller gård ska överlåtas från en generation till en annan inom familjen. Genom att planera i god tid, involvera alla och eventuellt ta hjälp av en jurist kan du försäkra dig om att det går smidigt till.

I denna artikel berättar vi om vad man ska tänka på vid generationsskifte, hur överlåtelsen kan gå till och hur man kan resonera kring det där med rättvisa.

Att tänka på vid generationsskifte

Ett generationsskifte handlar om att överföra egendom från en generation till en annan, gärna på ett ekonomiskt fördelaktigt sätt och med så lite krångel som möjligt.

Ofta vill man även att kunskapen ska föras över tillsammans med egendomen, i synnerhet när det handlar om företag. Det är inte heller ovanligt att frågor kring rättvisa dyker upp när egendom ska fördelas.

De flesta ägarskiften är komplexa eftersom det brukar finnas mängder med faktorer som påverkar.

Här är några generella saker du kan tänka på inför ert generationsskifte:

1. Börja med generationsskifte i god tid

Det är lätt att skjuta så pass tuffa beslut som generationsskiften på framtiden. Gör inte det. Fundera över situationen, diskutera med berörda parter inom familjen och planera för framtiden i god tid. På så sätt förhindrar du att sjukdom eller bortgång kommer i vägen.

2. Involvera alla berörda parter

Det finns inget värre än när familjemedlemmar blir osams i samband med dödsfall, arv och generationsskifte. Förutom att planera och fatta proaktiva beslut är det till stor hjälp att på ett tidigt stadium prata med alla som är berörda.

Du kan prata dem en och en eller tillsammans – beroende på vilka relationer ni har och vad du tycker känns bäst.

Ibland är det inte så komplicerat som man förväntar sig. Familjemedlemmarna kan vara flexibla och tycka att din vilja är det som är det viktiga.

Andra gånger kan det finnas specifika önskemål och åsikter och då är det bra att fiska upp dem så tidigt som möjligt. Är det svårare frågor kan en jurist fungera som vägledning.

Bli inte förvånad om de olika parterna inte riktigt själva vet vad de vill. Var beredd på att ge generationsskiftet tid så att besluten gradvis kan växa fram på ett naturligt sätt. Då kan det vara lättare att landa i en lösning som känns bra i slutändan.

3. Fundera på hur egendomen ska överlåtas

Det går att överlåta egendom såsom ett företag, en gård eller en jordbruksfastighet på flera sätt:

  • Gåva
  • Köp
  • Arv
  • Testamente

Det finns ingen gåvoskatt eller arvsskatt i Sverige. Därför kan det vara en fördel skattemässigt att skriva över egendomen på barnen som ett förskott på framtida arv. Det räknas då formellt sett som gåva. Vid ett framtida arvskifte räknas gåvan mot en del av respektive arvslott.

Gör man så ”förs skatten över på framtiden” och ska betalas först vid en eventuell försäljning. Mottagaren betalar ingen stämpelskatt vid mottagandet. Inte heller behöver givaren betala någon reavinstskatt.

4. Skriv eventuellt gåvobrev

Om du vill att det ska finnas förbehåll för gåvan kan du skriva ett gåvobrev. Det är bra om du till exempel vill att egendomen ska vara enskild (i motsats till giftorättsgods) och inte bli föremål för bodelning ifall mottagaren skiljer sig eller går bort.

En annan anledning till att skriva gåvobrev i samband med generationsskifte är att du kan ange att du har nyttjanderätt (ifall det är en fastighet) eller förbehåller dig vissa rättigheter i företaget så länge som du är vid liv.Det går också att ange att egendomen inte får säljas, pantsättas eller intecknas utan ditt medgivande.

5. Men var helst inte för detaljerad

Samtidigt är det sällan bra att vara för specifik i villkoren. Då kan det hända att generationsskiftet mest uppfattas som en börda av mottagaren och det vill du knappast.

Är det till exempel en fastighet som du ska överlåta kan det vara bättre att vänta med överlåtandet till dess att du inte längre avser bruka den, till exempel om du planerar att flytta till ett annat boende.

Det hindrar dig givetvis inte ifrån att planera och fatta beslut så att allt är klart i god tid.

6. Upprätta aktieägaravtal inför generationsskifte

Är det ett företag eller familjeföretag som ska föras över till nästa generation är det klokt att upprätta ett aktieägaravtal. Det finns till för att skapa tydlighet, vilket minskar risken för tvist. Blir det ändå tvist kan aktieägaravtalet reglera vad som gäller, exempelvis kring värdering av bolaget.

I aktieägaravtalet kan ni lägga in en förköpsklausul och hembudsklausul så att övriga delägare har rätt att köpa aktier före utomstående, respektive har rätt att förvärva aktier om utomstående köper, ärver eller får aktier.

Är det en annan bolagsform än aktiebolag kan ni upprätta en annan form av kompanjonsavtal istället.

7. Fundera på det där med rättvisa

Ett generationsskifte kan vara en känslig fråga om alla syskon inte kan, vill eller bör ärva ett företag eller en fastighet.

Det är exempelvis inte ovanligt att ett eller några av syskonen varit djupt engagerad i ett familjeföretag medan övriga inte visat något intresse. Då är det kanske inte heller naturligt att syskonen får dela lika på bolaget.

Du har säkert en uppfattning redan om hur du vill fördela egendomen. Genom samtal med alla berörda kan du också bilda dig en känsla kring hur de tänker. Vilka alternativ kan de tänka sig? Vad vill de själva?

Ofta är en lösning att på annat sätt kompensera dem som inte ska ta över företaget eller fastigheten. I så fall behövs en oberoende värdering. Då har du ett värde att utgå ifrån för att sedan kunna kompensera övriga genom annan egendom eller motsvarande pengavärde i deras arvslott.

8. Anlita en expert

Det finns många hänsynstaganden att göra i samband med ett generationsskifte och det finns många sätt att genomföra det på.

Använd gärna en expert för att få skräddarsydd hjälp med frågor som rör värdering, avtal, arvsfrågor, skatt med mera.

En jurist eller M&A-rådgivare kan vara till stor nytta och hjälpa dig att undvika många misstag.