Skilsmässa

Har du bestämt dig för att skiljas, eller har ni tillsammans kommit överens om att skilsmässa är det enda rätta? Eller funderar du bara och vill veta mer? Oavsett så är denna guide om äktenskapsskillnad skriven för att du ska hitta all information du behöver.

Vi går här igenom skilsmässa steg för steg och svarar på de vanligaste frågorna om att skilja sig.

Skilsmässa – 4 saker du måste känna till

 1. Tingsrätten beslutar om skilsmässa: Det är dit ansökan ska skickas. Det gäller både äktenskapsskillnad och upplösning av registrerat partnerskap. Här kan ni ansöka om skilsmässa online hos Tingsrätten.
 2. Det går alltid att skiljas: Det räcker att en av er vill skiljas för att Tingsrätten ska godkänna det.
 3. Ibland behövs betänketid: Om det finns barn under 16 år i familjen, ifall ni begär det eller om bara en av er vill skiljas. Betänketiden är minst 6 månader och som mest 12 månader.
 4. Bodelning: Efter att Tingsrätten upplöst äktenskapet måste ni göra en bodelning (läs vår guide här).

Att skilja sig – exempel på olika situationer

Då sätter vi igång med vår guide om hur det går till att skilja sig. Klicka på de knappar som stämmer överens med din situation så får du svar på hur en skilsmässa går till i just ditt fall.

I huvudsak tre saker kan påverka hur en skilsmässa går till och hur lång tid det tar:

 1. Är ni överens om att skilja er? →
 2. Finns barn i hushållet? →
 3. Har ni bott isär i minst två år? →

1. Är ni överens om att ni ska skilja er?

Handläggningen hos Tingsrätten ser annorlunda ut beroende på om ni gör gemensam ansökan eller om du väljer att ansöka om skilsmässa ensam.

Är ni överens om att skilja er?

Är ni överens går det ofta snabbt. Hur snabbt beror på er situation:

 • Inga barn som bor hos er: Ifall ni inte har barn under 16 år (gemensamma eller särkullbarn) som bor hos er kan ni få skilsmässa direkt.
 • Barn under 16 år som bor hemma: Oavsett om ni har gemensamma barn under 16 som bor hemma eller om bara en av er har det behövs minst 6 månaders betänketid för att slutfölja skilsmässan. OBS – gäller endast om ni inte bott isär i minst 2 år.
 • En av er vill ha betänketid: Ni kanske är överens i princip men en av er vill ha betänketid för att låta tanken mogna lite. Då beviljar Tingsrätten en betänketid på 6–12 månader.

Här kan ni ansöka gemensamt om skilsmässa hos Tingsrätten online.

Här finns motsvarande blankett som ni kan skriva ut. Där finns även information om ansökningsavgift. Använder ni pappersblankett måste ni bifoga personbevis (blankett finns här).

Det går bra att skilja sig även om det bara är en av er som vill det. I de flesta fall behövs dock betänketid. Formellt kallas det för ”stämning angående äktenskapsskillnad”.

Den du är gift med får alltid möjlighet att yttra sig efter att du skickat in skilsmässoansökan.

Här är alternativen:

 • Ni bor tillsammans: Tingsrätten beslutar om betänketid på minst 6 månader.
 • Ni har inte bott ihop de senaste 2 åren: Då behövs ingen betänketid. Två vuxna personer som känner er väl måste då skriva under ett särlevnadsintyg (finns här) för att Tingsrätten ska godkänna skilsmässa utan betänketid. Denna regel gäller oavsett om ni har barn eller inte.
 • Ni har barn under 16 år som bor hemma: Tingsrätten dömer om betänketid på 6–12 månader, oavsett om det är gemensamma barn eller inte. Undantaget är om ni inte bott ihop de senaste 2 åren (se föregående punkt). Då behövs ingen betänketid, trots barn.
 • Ni har inte barn under 16 år som bor hemma: Trots att ni inte har barn som bor hemma behövs betänketid på minst 6 månader om en av er inte vill ha skilsmässa. Undantaget är som sagt om ni bott isär i minst två år.

Här kan du begära skilsmässa online enskilt hos Tingsrätten. Antingen skickar du in PDF:erna digitalt eller så skickar du dem med post.

2. Vad händer vid skilsmässa med barn i hushållet?

 • Betänketid: Om det finns barn under 16 år i hushållet är det betänketid på minst 6 månader, oavsett om ni är överens om skilsmässa eller inte.
 • Gäller även när barnet inte alltid bor hemma: Betänketid gäller oavsett om barnet alltid bor hemma eller endast ibland.
 • Gäller både gemensamma och egna barn: Det räcker att en av er har barn (behöver inte vara gemensamma) för att regeln om betänketid ska gälla.
 • Undantag: Om ni bott isär i minst två år krävs ingen betänketid, oavsett om det finns barn i familjen. Intyg från två vuxna som ni känner väl krävs.

Är det ett gemensamt barn har ni också gemensam vårdnad efter skilsmässan.

Tingsrätten kan besluta om ändring när det gäller vårdnad, umgänge eller boende. Läs mer om gemensam och ensam vårdnad.

Ifall ni inte kan komma överens om vilken ändring som ni vill föreslå för Tingsrätten måste ni först ha informationssamtal med kommunen. Där försöker ni komma överens om vad som är bäst för barnet.

Eventuella särkullbarn är det givetvis respektive make som ansvarar för efter skilsmässan.

3. Har ni har bott isär i minst två år?

En skilsmässa går snabbt och utan betänketid om det går att intyga att ni bott isär de senaste två åren.

 • Gäller oavsett om det finns barn i hushållet eller inte.
 • Det spelar inte någon roll om en av er inte vill skilja sig eller kräver betänketid.

Vad krävs? Ni ska ha bott isär i minst två år. Två vuxna som känner er väl måste intyga detta i ett särlevandsintyg (finns här).

Tänk på att – det krävs inget intyg om ni bägge vill skiljas och det inte finns barn i hushållet.

Betänketid vid skilsmässa

Det kan bli aktuellt med betänketid i följande fall:

 1. Barn: Om det finns barn under 16 år i familjen som en eller ni bägge är vårdnadshavare för (skilsmässa utan betänketid är ändå möjlig om ni bott isär i minst två år).
 2. Någon av er begär betänketid: En av er eller båda kan begära betänketid.
 3. Bara en vill skiljas: Om bara en av er vill skiljas är det betänketid om ni inte bott isär i minst två år.

Betänketid finns för att förhindra ogenomtänkta skilsmässor och finns till med barnens bästa i åtanke. Betänketid krävs enligt Äktenskapsbalken.

Betänketiden är minst 6 månader och maximalt 12 månader. När det har gått 6 månader kan ni tillsammans eller en av er skicka begäran om att fullfölja skilsmässan.

Om ingen av er begärt fullföljd skilsmässa efter 12 månader avskriver Tingsrätten målet och ni förblir gifta.

Hur lång tid det tar att fullfölja skilsmässa efter betänketid beror på följande:

 • Ni bägge begär fullföljd: Tingsrätten beslutar om äktenskapsskillnad direkt.
 • Endast en begär fullföljd: Tingsrätten skickar ett föreläggande till den andre som får chans att yttra sig.
 • Ifall ni har barn: Tingsrätten informerar socialnämnden i kommunen som får yttra sig innan dom kommer.

När detta är klart dömer Tingsrätten till äktenskapsskillnad. Ni bägge får domen hemskickad och har möjlighet att överklaga inom tre veckor. Om ingen av er har överklagat efter den tiden vinner domen laga kraft och ni är därmed skilda.

Nej. Om endast en av er begär fullföljd kommer Tingsrätten att skicka ett föreläggande till den av er som inte skrivit på. Denna part får då chans att yttra sig. Om det inte tillkommer något nytt som kan ändra beslutet fattar Tingsrätten en dom i frågan

Bodelning

Efter skilsmässa måste man göra en bodelning enligt Äktenskapsbalken. Bodelning innebär att ni gör en sammanställning av tillgångar och skulder samt hur ert så kallade giftorättsgods ska fördelas. Här reder ni ut eventuella ekonomiska skyldigheter.

Kan ni inte komma överens om hur egendomen ska fördelas kan ni anlita en jurist eller be Tingsrätten om en bodelningsförrättare.

Ni avslutar bodelningen genom att skriva ett bodelningsavtal. Om ni vill kan ni skicka in det till Skatteverket. Det är inget krav men kan ändå rekommenderas för att minska risken för tvist.

Här kan du läsa hela vår guide om bodelning →

Boka jurist eller advokat vid skilsmässa

En jurist eller advokat kan vara till stor nytta inför och under en skilsmässa. Ni får hjälp att undvika fallgropar eller fastna i frågor där ni inte kan komma överens.

Särskilt stor nytta har ni av att anlita en jurist i samband med bodelningen när tillgångar och skulder ska fördelas. Att få stöd under den processen innebär inte bara att det går snabbare och smidigare – det gör också att ni bägge kan känna er tryggare i att det blir korrekt och rättvist.

JuristMatch hjälper dig att hitta bäst lämpade jurist på din ort inför din skilsmässa. Boka jurist nu! →

Fler frågor om skilsmässa

Du ansöker om skilsmässa hos Tingsrätten. Smidigast är om ni är överens om ansöker tillsammans men det går också att ansöka själv.

En skilsmässa kostar 900 kronor. Detta är det totala kostnaden, inte per person.

I bästa fall tar en skilsmässa inte mer än ett par dagar eller någon vecka. Det beror dels på domstolens handläggningstid, dels på era omständigheter. Är ni bägge överens om att skilja er och det inte finns barn under 16 år i hushållet går det fort. Samma sak gäller om ni bott var för sig i minst två år.

Ja, men då kräver domstolen en betänketid på 6-12 månader. Har ni inte bott ihop de senaste två åren behövs ingen betänketid.

Ja. Bodelning är något som krävs av Äktenskapsbalken.

Saknas äktenskapsförord och det inte finns enskild egendom genom testamente eller gåva gäller att värdet av makarnas tillgångar delas lika efter att respektives skulder dragits av.

Vid skilsmässa gäller att domstolen (Tingsrätten) ska respektera detta om minst en av parterna önskar skilja sig. Man behöver inte ange några skäl till äktenskapsskillnad.

Ja, så länge som Tingsrätten inte fattat ett beslut kan du återkalla din skilsmässoansökan. Du gör det genom att kontakta Tingsrätten skriftligen. Om ni har betänketid kan man ångra skilsmässan genom att undvika att fullfölja den. Tänk dock på att det räcker att en av er skriver på för att skilsmässan ska anses vara fullföljd.

Du anmäler namnbytet genom blankett hos Skatteverket. Vill du byta till ett efternamn som dina föräldrar bär eller har burit använder du blankett SKV 7502. Detta är kostnadsfritt. Vill du byta till ett efternamn som dina föräldrar inte har eller inte har haft använder du blankett SKV 7504. Ett sådant namnbyte kostar 1800 kr.

Äktenskapsskillnad är detsamma som skilsmässa. Ordet äktenskapsskillnad är det formellt korrekta och det som används i lagtext och av domstolar och myndigheter.