Bodelningsförrättare (bodelningsman)

En bodelningsförrättare är en person utsedd av tingsrätten för att hjälpa till med bodelningen. Det kan bli aktuellt om parterna i en bodelning inte kan komma överens eller känner att de behöver opartisk hjälp av utomstående.

I denna artikel går vi igenom allt du behöver känna till kring att anlita en bodelningsman vid skilsmässa eller om ni ska separera som sambo.

Vad är en bodelningsförrättare?

Bodelningsförrättare är en person som förordnats av domstolen att bistå er som makar eller sambos om ni inte kan enas i samband med er bodelning vid skilsmässa respektive separation. En annan benämning är bodelningsman – det är samma sak. 

Handlar ditt ärende om bodelning vid dödsfall? Då hänvisar vi till vår artikel om bouppteckning istället.

Vad gör en bodelningsförrättare?

Man kan likna en bodelningsförrättare med en slags medlare som ska försöka få till en rättvis och korrekt bodelning mellan parterna.

Han eller hon kommer att fråga er om vilken egendom (giftorättsgods) som ska vara med i bodelningen. Sedan syftar arbetet till att få till en rättvis fördelning av egendomarna genom att inta en opartisk ställning.

Bodelningsmannen försöker först få er att komma överens om hur uppdelningen av egendomen ska göras. Kan ni inte enas kan han eller hon själv fatta ett beslut i hur fördelningen ska göras utifrån reglerna för bodelning. Detta kallas för tvångsbodelning.

Vad händer efter bodelningsförrättarens beslut?

  • Godkänner bägge parterna bodelningsförrättarens så kallade skifte blir det gällande direkt och ett bodelningsavtal upprättas.

Är någon av er inte nöjd med beslutet går det att överklaga inom fyra veckor genom att väcka talan i tingsrätten. Detta kallas för ”klander av bodelning”. Då omprövar tingsrätten bodelningsförrätningen och gör vid behov justeringar i fördelningen.

Vem kan vara bodelningsförrättare?

Ofta är det en advokat eller jurist som är bodelningsman, men det måste inte vara det.

Du eller ni som ansöker om bodelningsförrättare kan föreslå en person, till exempel en jurist från en juristbyrå. Har ni inget förslag kan tingsrätten utse lämplig person.

Anlita bodelningsman eller jurist?

Det är viktigt att förstå att en bodelningsförrättare är en helt neutral part. Det innebär att han eller hon inte får lämna några råd till en av er. All information som förmedlas måste vara för bägge parter.

På motsvarande sätt kan varken du eller din make eller sambo säga saker i förtroende till bodelningsmannen utan att informationen förmedlas till den andre.

Vad innebär detta? Två saker:

  1. Anlita jurist om du vill ha rådgivning: Vill du ha råd inför eller under en bodelning behöver du själv anlita en jurist. En jurist kan också agera ombud i kommunikationen med bodelningsmannen. Det kan vara en stor fördel för din sak.
  2. Möjlighet att ta hjälp av jurist istället för bodelningsförrättare: Det kan bli billigare för dig och din före detta make eller sambo att anlita en jurist som medlare istället för att gå via en bodelningsman. Om ni trots allt inte kan komma överens kan juristen hjälpa till att ansöka om bodelningsförrättare.

Vad kostar en bodelningsförrättare?

Innan du eller ni ansöker om en bodelningsförrättare är det bra att känna till att det kan bli ganska dyrt.

Först kostar det 900 kronor i samband med ansökan hos tingsrätten.

Sedan har bodelningsmannen rätt till arvode och omkostnader. Exakt vad kostnaden för en bodelningsförrättare från tingsrätten blir beror på:

  1. Hur lång tid ärendet tar och
  2. Vilken timtaxa förrättaren har

Det är rimligt att anta att det behövs mellan 5 och 10 timmar. Om vi räknar på rättshjälptaxa som just nu är 1845 kronor blir det en kostnad på 9 225 – 18 450 kronor.

Av förståeliga skäl är det inte ovanligt att en bodelningsförrättare vill ha åtminstone en del av arvodet i förskott.

Vem betalar bodelningsförrättare?

Huvudregeln säger att det är bägge makarna som ska betala kostnaden, hälften var.

Dock kan en bodelningsman bestämma att den ena maken ska få stå för hela eller delar av kostnaden. Så kan det bli om det finns skäl till det i makarnas ekonomiska förhållanden eller om en av makarna orsakat extra kostnader på grund av försummelse eller vårdslöshet.

Det går också att få ekonomiskt stöd (ersättningsgaranti) genom allmänna medel för upp till fem timmars arbete. En make som har mindre än 100 000 kronor i boet efter avdrag för skulder har rätt till denna garanti. Men om bodelningen gör att maken får medel som överstiger 100 000 kronor så får makarna dela på kostnaden (det blir inget bidrag från allmänna medel).

Hur lång tid tar det med bodelningsförrättare?

Hur lång tid förloppet tar beror mycket på er själva. Att få en bodelningsförrättare tilldelad går vanligtvis snabbt. Sedan är det upp till er och hur komplicerat ärendet är hur fort bodelningen kan avslutas.

Först kallar bodelningsmannen er som parter till möte. Då får var och en berätta om sin egendom och på vilket sätt ni är oense.

Om det behövs inhämtar bodelningsförrättaren sedan mer information. Så kan det till exempel vara om det behövs en extern företagsvärdering om någon av äger eller är delägare i ett företag.

När detta är klart har bodelningsmannen ofta en klar bild och kan lägga fram ett beslut. Med andra ord: Ju fler saker som ni är oense om och ju mer komplicerade ägarförhållanden som finns i äktenskapet desto längre tid kommer rimligen att krävas.

De flesta ärenden brukar dock lösas inom 5 till 10 timmar, effektiv tid.

Ansökan om bodelningsförrättare

Du kan ansöka om bodelningsförrättare hos tingsrätten. Det finns ingen särskild blankett utan den görs i ett dokument som du själv skriver. Tänk på att du måste bifoga personbevis! Här finns all information kring ansökan.

Tänk på att – om bodelningen görs för att en av makarna avlidit och tingsrätten redan utsett boutredningsmanbehöver du inte ansöka om bodelningsförrättare.

Ett alternativ är att låta din eller er jurist ansöka om en bodelningsman. Då får ni hjälp med hela processen. Du har också möjlighet att anlita en jurist som kan företräda dig under förhandlingarna.

Med JuristMatch får du gratis hjälp att hitta en kompetent jurist på din ort. Här kan du anmäla dig →