Bodelningsavtal

Ett bodelningsavtal är ett juridiskt dokument som behövs för att fullända en bodelning. Ett sådant avtal brukar innehålla en förteckning av tillgångar och skulder samt hur dessa ska fördelas. Dessutom brukar det innehålla ett ömsesidigt intygande om att inga ytterligare ekonomiska anspråk görs på den andre parten.

I denna artikel berättar vi vad ett bodelningsavtal är, vilket syfte det har, hur det ska utformas och vad ni bör tänka på för att det ska bli rätt.

Vad är ett bodelningsavtal?

Ett bodelningsavtal är ett dokument som visar hur egendomen har delats upp vid bodelning i samband med skilsmässa, samboseparation, dödsfall eller bodelning i äktenskapet.

Det är ett juridiskt bindande dokument, ett bevis på att bodelningen ägt rum och att bägge parter är överens. Eller vid dödsfall – att alla dödsbodelägare är överens.

Ett bodelningsavtal måste vara skriftligt och undertecknat av bägge parter.

När behövs bodelningsavtal?

  • Bodelning följt av ett bodelningsavtal behövs alltid i samband med skilsmässa. Detta regleras i Äktenskapsbalken.
  • Vid separation av sambos behövs endast bodelning och bodelningsavtal ifall en av parterna kräver det. Detta regleras i Sambolagen.
  • Vid dödsfall krävs bodelningsavtal om det rör sig om ett par som varit gifta och den efterlevande inte är ensam arvinge.
  • Vid dödsbo i samborelation behövs det endast om den efterlevande kräver det i samband med bouppteckningen.
  • Om ett gift par väljer att göra bodelning inom äktenskapet – fullständig eller partiell – behövs ett bodelningsavtal som bevis på att så har gjorts.

När ska bodelningsavtal skrivas?

Det finns inga formella krav enligt lag på när bodelning ska ske och bodelningsavtal skrivas. 

I rättspraxis har Högsta domstolen ansett att 24 år har varit för lång tid men man har godtagit bodelningsavtal så sent som tio år efter skilsmässan. Det har dock krävts relevanta skäl, till exempel att man väntat med hänsyn till gemensamma barn.

”Så snart som möjligt” är den rekommendation som jurister brukar ge, oavsett om det är skilsmässa, samboseparation eller dödsfall. Då hinner inte er respektive ekonomiska situation ändras för mycket och ni har en klar bild av läget. Du undviker då också att din tidigare partner kommer med krav många år senare. Dessutom brukar det kännas skönt att lägga det hela bakom sig.

Är ni sambos som ska separera måste eventuella anspråk på bodelning göras inom ett år för att det ska bli aktuellt.

Vill du ha hjälp att författa ett välskrivet bodelningsavtal? JuristMatch hjälper dig att hitta bäst lämpade jurist på din ort. Skicka anmälan för att bli kontaktad omgående →

Varför behövs bodelningsavtal?

Förutom att det är ett krav enligt lag att upprätta ett bodelningsavtal i samband med bodelning kan det vara till nytta på olika sätt:

  1. Med ett bodelningsavtal kan din tidigare partner inte göra anspråk på din egendom eller kräva bodelning flera år senare.
  2. Avtalet visar klart och tydligt vad ni kommit överens om i samband med bodelningen. Det är bra att ha ifall det uppstår tvist senare.
  3. Bodelningsavtalet är ditt bevis på att du har lagt bodelningen bakom dig. Det är användbart när du ska söka lån, i skattefrågor och så vidare.

Hur skriver man bodelningsavtal?

Minimikravet för ett bodelningsavtal enligt Högsta domstolen är att det tydligt ska säga att bodelning ägt rum och att parterna inte har några ytterligare anspråk på varandra.

I praktiken är det bra om avtalet kan vara lite mer specifikt och i varje fall ange de tillgångar och skulder som har störst ekonomisk betydelse i giftorättsgodset.

Om en av er ska ta emot egendom eller få ekonomisk ersättning (bodelningslikvid) ska det framgå i bodelningsavtalet.

Vilka formkrav finns?

Det finns inga formkrav utöver att avtalet ska vara skriftligt och undertecknat av bägge parterna. Vid dödsfall ska samtliga dödsbodelägare skriva under.

Måste man bevittna bodelningsavtal?

Bevittning är inte nödvändigt, men det är givetvis en fördel om någon utomstående kan bevittna ert bodelningsavtal. Då minskar risken att din före detta partner senare påstår att avtalet var förfalskat.

Skriva bodelningsavtal med mall gratis?

Det finns många sajter på nätet som erbjuder gratis mall för bodelningsavtal. Vi avråder från att använda mallar. Även de som man betalar för och som en jurist utformat men som säljs online. Orsaken är att det då inte finns en jurist som ansvarar för just ert avtal och er specifika situation.

En skilsmässa, separation eller bodelning i samband med dödsfall är alldeles för viktigt för att chansa kring och spara tid med en mall eller skriva eget bodelningsavtal.

Hur gör man ett bodelningsavtal på bästa sätt?

Det bästa är att ta hjälp av en kvalificerad jurist för att skriva ett korrekt och välgrundat avtal. Då får ni bägge ett neutralt stöd vilket minskar risken att någon av er känner er lurad. Nyttan av en jurist är särskilt stor om någon av er äger flera olika typer av tillgångar.

JuristMatch hjälper till att hitta en duktig familjejurist som kan skriva ett bodelningsavtal på din ort. Använd formuläret för att bli kontaktad →

Vad gör man om man inte kommer överens?

Om ni inte är överens kan första steget vara att försöka reda ut läget med en jurist. Alternativt, eller om ni inte lyckas trots en jurist, kan ni ansöka om en bodelningsförrättare hos Tingsrätten.

Registrera bodelningsavtal?

Ett bodelningsavtal är inte en offentlig handling och måste inte registreras hos Skatteverket. Däremot kan det vara klokt att skicka in det ifall det skulle uppstå tvist i framtiden. Då har du en trygghet i att veta att en kopia av avtalet ligger hos Skatteverket. Här finns information kring registrering.